“Zrozumieć przeszłość 3” – podręcznik do historii dla szkół ponadpodstawowych

Podręcznik wydawnictwa “Nowa era” pt. “Zrozumieć przeszłość 3“, prezentuje zagadnienia historyczne z chronologicznego przedziału lat 1815-1939. Publikację przeznaczono dla uczniów klas 3. liceum i technikum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym.

Spis tematów omówionych w podręczniku:

Część trzecia serii podręczników wydawnictwa “Nowa era”, koncentruje się na prezentacji zagadnień od zakończenia wojen napoleońskich, aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Przedstawiane wydarzenia są umiejscowione zarówno w kontekście historii powszechnej, jak i historii Polski. Pełny spis tytułów rozdziałów wygląda następująco:
– “System wiedeński”,
– “Ziemie polskie w pierwszej połowie XIX w.”,
– “Świat w epoce węgla i stali”, 
– “Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.”,
– “I wojna światowa”,
– “Dwudziestolecie międzywojenne”,
– “II Rzeczpospolita”.

Sposoby prezentowania treści:

Podręcznik został skonstruowany tak, aby możliwie najefektywniej przygotować ucznia do zdania egzaminu maturalnego w formie rozszerzonej. Wiodąca narracja treści merytorycznych, opracowana przez autorów: Anetę Niewęgłowską i Tomasza Krzemińskiego, wspierana jest dodatkowo przez wydzielone elementy w formie rubryk. Są nimi m.in. biogramy wybitniejszych postaci, ciekawostki historyczne, słowniczek, zawierający istotną terminologię. Warto też zwrócić uwagę na kapsuły “To budzi kontrowersje” oraz “Dla zainteresowanych”, pogłębiające elementarną wiedzę uczniów o wiadomości nadprogramowe. Niezwykle ważne w dziedzinie kształcenia historycznego jest powtarzanie zdobytych wiadomości, czemu służą umieszczone w podręczniku podsumowania i ćwiczenia, wzorowane na typowych zadaniach obecnych od lat na maturze.

Inne materiały dydaktyczne z tej serii:

Prócz niniejszej publikacji wydawnictwo “Nowa era” przygotowuje też materiały edukacyjne dla innych klas szkół średnich. Są to zarówno podręczniki, jak i maturalne karty pracy, weryfikujące poprzez ćwiczenia zdobyte wiadomości.

Podręcznik do historii “Zrozumieć przeszłość 3”.

Zrozumieć przeszłość 3 dla młodzieży” jest podręcznikiem przeznaczonym dla klas III szkół ponadpodstawowych. Prezentuje w zakresie rozszerzonym zagadnienia z historii Polski i świata, obejmujące cezurę lat 1815 – 1939. Stanowi rzetelne i przystępne źródło wiedzy w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

Zawartość publikacji:

W niniejszej części serii “Zrozumieć przeszłość”, omówione zostały zagadnienia, przyporządkowane do następujących rozdziałów podręcznika:
– “System wiedeński”,
– “Ziemie polskie w pierwszej połowie XIX w.”,
– “Świat w epoce węgla i stali”, 
– “Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.”,
– “I wojna światowa”,
– “Dwudziestolecie międzywojenne”,
– “II Rzeczpospolita”.

Struktura podręcznika:

W książce wydawnictwa “Nowa era”, oprócz tradycyjnej formy wykładu z danego zagadnienia, czytelnik natknie się na elementy wydzielone z głównego toku narracji, a mające w sposób szczególny zwrócić uwagę ucznia na istotniejsze detale. Są to m.in. biogramy ważnych postaci, ciekawostki, oraz kapsuły: “Przypomnij sobie”, “Dla zainteresowanych” oraz “To budzi kontrowersje”. 

Istotą podręcznika jest efektywne przygotowanie ucznia do pomyślnego zdania egzaminu maturalnego. Prócz umiejętnego podawania kolejnych porcji wiedzy historycznej, twórcy podręcznika dołożyli starań również do procesu utrwalania nabytych wiadomości. Dlatego też seria “Zrozumieć przeszłość” obfituje w zadania powtórzeniowe, tablice chronologiczne i podsumowania poszczególnych tematów. Ćwiczenia wzorowane są na typowych zadaniach, występujących na maturze; stąd przydatne okażą się na pewno wskazówki praktyczne “Sposób na zadanie”, podpowiadające skuteczne rozwiązania danego problemu.  

Podobne publikacje:

W serii “Zrozumieć przeszłość” uczniowie i nauczyciele znajdą materiały dydaktyczne do pozostałych klas liceum ogólnokształcącego i technikum. Są to podręczniki w formie analogicznej do prezentowanej tu części trzeciej cyklu, a także maturalne karty pracy, kładące szczególny nacisk na umiejętność rozwiązywania zadań. 

“Zrozumieć przeszłość 3” – historia dla klas 3. liceum i technikum.

Podręcznik autorstwa Anety Niewęgłowskiej i Tomasza Krzemińskiego “Zrozumieć przeszłość 3 z księgarni internetowej“, to pomoc dydaktyczna przeznaczona dla uczniów klas trzecich szkół ponadpodstawowych. Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi wiedzy z zakresu historii, niezbędnej do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zakres tematyczny:

Trzecia część podręcznika prezentuje dynamiczny okres lat 1815 – 1939. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z wydarzeniami od zakończenia wojen napoleońskich i obrad kongresu wiedeńskiego, ustalający nowy porządek mocarstw w Europie i na świecie. Narracja, opisująca w sposób szczegółowy również polskie wątki dziejowe (powstania narodowowyzwoleńcze, życie Polaków pod zaborami, odzyskanie niepodległości i dzieje II Rzeczpospolitej), kończy się na roku 1939, wraz z momentem wybuchu II wojny światowej. 
 

Co znajdziemy w podręczniku?

Podręcznik został obmyślony z zamiarem efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Prezentowany materiał wiedzy merytorycznej jest niniejszym w pełni dostosowany do wymagań maturalnych, a przykłady ćwiczeń i stawianych przed czytelnikiem problemów nawiązują do form zwyczajowo powtarzających się na egzaminie dojrzałości. W trakcie lektury czytelnik napotka wydzielone rubryki, zwracające uwagę na istotniejsze aspekty faktografii i wiedzy merytorycznej. Wśród nich znajdziemy:
– biogramy postaci historycznych,
– słowniczek terminologiczny,
– anegdotyczne ciekawostki,
– ćwiczenia,
– kapsuły: “Dla zainteresowanych” i “To budzi kontrowersje”.

 Istotną część podręcznika stanowią podsumowania poszczególnych rozdziałów, a także zestawienia faktograficzne w formie tabel, pozwalające jak najlepiej usystematyzować zdobytą wiedzę.

Materiały uzupełniające w serii:

Obok niniejszej publikacji, wydawnictwo “Nowa era” przygotowuje też podręczniki dla pozostałych klas szkół średnich wraz z zestawami maturalnych kart prac, sprawdzających w praktyce opanowanie wiadomości przez ucznia.